Nederland’s Patriciaat

Nederland’s Patriciaat best reusable glass water bottle, ook wel het Blauwe Boekje genoemd en vaak afgekort tot NP, is een in 1910 door D.G. van Epen geïnitieerde reeks die in beginsel jaarlijks wordt uitgegeven en genealogieën van vooraanstaande, niet-adellijke families vastlegt en niet-adellijke takken van adellijke geslachten opneemt.

Patriciërs en patricische families (in de regel stedelijke regentenfamilies) speelden in de Noordelijke Nederlanden een belangrijkere rol dan de adel. Ten tijde van de Gouden Eeuw en de republiek was opname in de adelstand niet mogelijk, behalve door erkenning door buitenlandse vorsten. Toen het Nederlands koningshuis werd geïnstalleerd running with hydration pack, werd verheffing wel mogelijk. Koning Willem I nam bewust een aantal regentenfamilies in de Nederlandse adel op, vaak zonder ze een adellijke titel te geven. Ze kregen echter wel het adellijke predicaat jonkheer toegekend. Sommige patricische families ontleenden trots aan het feit niet in de adelstand te zijn opgenomen omdat zij zichzelf uit bekende koopmansgeslachten daarvoor te deftig vonden.

Het Blauwe boekje is naar de sinds 1910 onveranderlijk blauw gebleven linnen kaft genoemd en is sinds 1946 vanaf deel 32 tot en met deel 94 (2015) redactioneel bewerkt en uitgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) te ’s-Gravenhage. De directie van het Centraal Bureau voor Genealogie beoordeelde of de verzoeken om (her)opname van een genealogie in een nieuwe reeks voor plaatsing in aanmerking kwamen.

Een familie moet zes opeenvolgende generaties maatschappelijk hebben gepresteerd. In officiële termen:

Er moet worden voldaan aan de eis dat de familie gedurende ten minste de laatste 150 jaar onafgebroken een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de Nederlandse samenleving.

Hierbij valt te denken aan families die tot op de huidige dag op de voorgrond treden met prominente bestuurders, wetenschappers, officieren en/of zakenlieden. Van oudsher zijn ook een aantal niet-adellijke takken van Nederlandse adellijke families opgenomen. Vermogend zijn is geen opnamecriterium.

Opname in de reeks gebeurt (net als bij de Nederlandse adel) op eigen verzoek van de familie water bottle steel. Vooraanstaande families die een dergelijk verzoek niet doen, zijn niet in het NP opgenomen waterproof case 4s. Jaarlijks worden een of twee nieuwe families opgenomen in het Nederland’s Patriciaat; van meerdere patricische families verschijnt in het blauwe boekje niet vaker dan eens in de 25 jaar een geactualiseerde genealogie.

Vanaf 2016 wordt het Nederland’s Patriciaat uitgegeven door de Stichting Het Blauwe Boekje, een samenwerkingsverband tussen het historisch bureau De Clercq en uitgeverij Verloren.

Het zogenaamde Groene Boekje was qua inhoud en functie enigszins verwant met het Blauwe en het Rode Boekje, namelijk een wie-is-wie van de betere kringen van ’s-Gravenhage gedurende het Interbellum.

Geslachten die opgenomen zijn in het sinds 1910 verschijnende genealogische naslagwerk Nederland’s Patriciaat. Lijst volgens opgave van het Centraal Bureau voor Genealogie.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Y · Z

Comments are closed.

Kelme Outlet

MCM Rucksack | Kelme | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet MODETRENDS Outlet Moderegeln Regelbr眉che