Frit Forum

Frit Forum er en dansk studentorganisasjon stiftet 25. juli 1943 knyttet til partiet Socialdemokraterne, men åpent også for ikke-sosialdemokrater.

Foreningens første formann var cand.polit. Erhard Jacobsen. Opprinnelig var det en liten krets av yngre sosialdemokrater, som var utilfredse med kulturen i de etablerte ungdomspartier og studentbevegelser i København.

Frit Forum ønsket nettopp et fritt forum for meningsutvekslinger og betraktninger – også uten den tyske okkupasjonsmakts overvåkning. Derfor fant møtene i den første tiden sted i fortrolighet på loftslokalene i LO-bygningen på Rosenørns Allé.

Etter Danmarks befrielse i 1945 inngikk Frit Forum i det regulære studentarbeidet, og søkte å være et uavhengig sosialdemokratisk orientert alternativ til det radikalt sinnete Studentersamfundet og den konservativt orienterte Studenterforeningen. Etter hvert som universitetene ble utbygget i Danmark, etablerte Frit Forum seg også i de øvrige universitetsbyene – blant annet i 1957 i Århus.

Organisasjonen vokste på 1950-tallet og 1960-tallet (som til tider førte til stridigheter med DSU), blant annet fordi Frit Forum i samme periode organiserte seg på landets gymnaser, men ble hardt rammet av ungdomsopprøret. I 1973 ble Frit Forums avdelinger opptatt i DSU.

Siden da har foreningen igjen opplevd medlemsframgang og teller i dag over 600 medlemmer på landsplan, fordelt på avdelinger i København, Århus, Aalborg, Roskilde, Odense og på DTU. Frit Forum beskrev ved sitt 15-års jubileum i 1959 seg selv som arbeiderbevegelsens åndsarbeidere1, og har tradisjonelt hatt en bredere forståelse av den sosialdemokratiske arbeiderbevegelse, enn den rent partinære.

Frit Forum utga i perioden 1952 til 1969 bladet Frit Forum. Fra 1969 ble bladet utgitt i samarbeide med de skiftende betegnelser ‚Blad 69‘, ‚SOC‘ og ‚Rødt og rimeligt‘. I 2003 etablerte Frit Forum igjen et selvstendig blad, nå under navnet Vision. I 2008 inngikk Frit Forum en avtale med tenketanken Cevea, slik at Vision i dag utgis av Cevea.

Organisasjonen har en flat organisasjonsstruktur med en kollektiv landsledelse bestående av det såkalte studentsekretariat – formenn og nestformenn fra de enkelte avdelinger. Erfaringene fra brytningstiden har ført til, at Frit Forum ikke lenger har en landsformann. Avdelingene fungerer autonomt med eget styre, og den daglige koordineringen foretas av Landskoordinatoren og den politiske koordinator, som bistås av en ansatt sekretariatssekretær ansatt av og på DSUs landsforbund.

Fremtredende sosialdemokratiske politikere som Svend Auken, Mogens Lykketoft og Poul Nyrup Rasmussen har på et tidspunkt stått i spissen for Frit Forum, og en lang rekke andre politikere – blant andre Mogens Camre – har også hatt deres gang i foreningen i studietiden.

Frit Forum har søsterorganisasjoner i Sverige i form av Socialdemokratiska Studentförbundet, og i England i form av Labour Students. På grunn av 1970-tallets radikalisering og etterfølgende sammenbrudd for de engelske, tyske og svenske foreninger, er Frit Forum den eldste organic meat tenderizer, stadig eksisterende sosialdemokratiske studentorganisasjonen i Europa.

Blant yngre politikere har både borgmester i Århus, Nicolai Wammen, og medlem av Europaparlamentet, Dan Jørgensen, vært formenn for Frit Forums avdeling i Århus.

Politisk sett er Frit Forum åpent for ikke-sosialdemokrater. Svend Auken understreket det i boken Dét, Svend mener, er… (s. 19): «Men det er ikke en betingelse, at man er socialdemokrat, for at være med.» Denne posisjonen har gitt Frit Forum større mobilitet på universitetene og i forhold til DSF, men har til tider har ført til konflikt om hvor sosialdemokratisk Frit Forum skal være.

Avdelingen har cirka 120 medlemmer og er i dag representert ved de styrende organer på Aalborg Universitet.

I 2006 gjennomførte Frit Forum Aalborg konferansen Global Welfare med sosiologen Zygmunt Bauman reusable plastic water bottles.

Formenn:

Blant tidligere formenn er også Aalborgs nåværende borgermester, Henning G. Jensen

Avdeling av den Socialdemokratiske Studenterorganisation, som dekker Roskilde Universitet (RUC). Avdelingen har cirka 100 medlemmer, og er dermed den 4. største i landet.

Formenn:

Avdelingen er landets største med cirka 270 medlemmer.

Formenn:

Tidligere medlem av Socialdemokraterne og stifter av CD Erhard Jacobsen var foreningens første formann.

Avdelingen har cirka 200 medlemmer.

Formenn:

Av tidligere formenn er også Svend Auken fra 1964 til 1965.

Avdelingen ble startet av Poul Nyrup Rasmussen på 1960-tallet.

Frit Forum ble i 2006 etablert på Danmarks Tekniske Universitet som et forsøk på å integrere de naturvitenskapelige utdannelser i den sosialdemokratiske arbeiderbevegelse.

Avdelingen ble opprettet seint i 2004 som et forsøk fra Frit Forums side på at etablere på læreseminarerne. Etter en lengre periode ble samarbeidet integrert i det øvrige Frit Forum samarbeide.

Comments are closed.

Kelme Outlet

MCM Rucksack | Kelme | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet MODETRENDS Outlet Moderegeln Regelbr眉che